Veelgestelde vragen

Gebruik de zoekfunctionaliteit om je vraag op te zoeken of kijk bij één van de andere categorieën.


Categorie├źn


De coach

Wat is de rol van een coach?

De coach is een aanspreekpunt voor je en coacht waar nodig. De coach is geen rijinstructeur, hij/zij geeft je geen les en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Voor beginnende bestuurders kan het vanwege minder ervaring, lastig zijn om bepaalde verkeerssituaties in te schatten. De coach is er om je in dit soort situaties te helpen.

Waarom rijden onder begeleiding?

Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op jongeren gehad. De coach is al minimaal 27 jaar en heeft al minimaal 5 jaar rijervaring. Hij kan zijn kennis en ervaring met jou delen. Door meer rijervaring en begeleiding word jij een nog betere weggebruiker.

Wie kan coach worden?

Jij kunt zelf bepalen wie je als coach kiest. Iedereen die aan de eisen voldoet, mag gekozen worden als coach.

Eisen aan een coach:

 • de coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • de coach moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • de coach mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • de coach mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • de coach mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
 • de coach mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • de coach moet een geldig rijbewijs kunnen tonen
Welke eisen worden er gesteld aan een coach?

Een coach:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personenautorijbewijs; 
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP);
 • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad; 
 • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad; 
 • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid; 
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden; 
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Uitzondering: WRM-pas
Heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) dan hoeft deze niet minstens 5 jaar een rijbewijs in bezit te hebben of 27 jaar te zijn.

Buitenlands rijbewijs
Heeft een coach een buitenlands (EU/EVA) rijbewijs? Dan kun je de aanvraag voor een begeleiderspas alleen schriftelijk doen. Meer hierover lees je op deze pagina onder het kopje 'Begeleiderspas schriftelijk aanvragen'

De RDW checkt of jouw coach aan bovengenoemde eisen voldoet.

Hoe moet mijn coach zich aanmelden?

Om mee te doen aan 2toDrive heb je een begeleiderspas nodig. Op deze pas staan alle gegevens van de jou en je coaches (minimaal 1 en maximaal 5). De coaches moeten zich eerst aanmelden. Voor het inloggen gebruikt je coach zijn eigen DigiD.  Na het inloggen vult jouw coach het BSN nummer van jou in. De RDW controleert alle gegevens en of je coach aan alle eisen voldoet. De coach krijgt via de e-mail bericht wanneer zijn aanvraag is goedgekeurd. Pas wanneer alle coaches zich aangemeld hebben kun jij de begeleiderspas aanvragen.

In hoeverre wordt de coach gescreend?

Er wordt bij de coach gekeken of hij aan de eisen voldoet door de RDW. Wanneer een coach aan deze eisen voldoet, is hij geschikt om jou te coachen. Wanneer blijkt dat de door jou opgegeven coach niet aan de eisen voldoet, kun je hem niet als coach inschakelen.

Heeft een coach dezelfde rol als een rijinstructeur?

Nee. De rijinstructeur geeft rijlessen, het is niet de bedoeling dat de coach dit gaat doen. Jij hebt je rijbewijs al behaald als je de weg opgaat samen met je coach. De coach heeft geen extra koppelings- of rempedaal. Hij kan dus niet met je 'meerijden' zoals een rijinstructeur dat wel kan.
Als je wil, mag je wel een rijinstructeur als coach opgeven. Die hoeft dan niet minimaal 27 jaar te zijn en het is ook niet nodig dat de rijinstructeur minstens vijf jaar het B-rijbewijs heeft.

Mag de coach alcohol of drugs gebruiken tijdens het coachen?

Nee. Je coach kan jou niet coachen als hij onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen. Je coach mag daarom niet onder invloed zijn van een van deze middelen als hij jou wil coachen. Voor alcohol geldt de regel dat het promillage niet hoger mag zijn dan 0,5.

Moet de coach zijn eigen rijbewijs bij zich hebben tijdens het begeleiden?

Op grond van de Wet op de Identificatieplicht moet een coach zich kunnen legitimeren. Het is voor 2toDrive handig om dit te doen met het rijbewijs omdat een coach dat sowieso moet hebben om te kunnen begeleiden

Hoeveel coaches mogen er op mijn begeleiderspas staan? (minimaal en maximaal)

Er mogen minimaal 1 en maximaal 5 coaches op je begeleiderspas staan. Jij mag zelf bepalen hoeveel coaches je wilt. Je begeleiderspas wordt pas uitgegeven wanneer er minimaal 1 coach is opgegeven.

Wat gebeurt er als ik zonder coach de weg op ga?

Als je betrapt wordt op het rijden zonder coach dan kan het zijn dat je rijbewijs direct wordt ingenomen en je niet meer verder mag rijden. Je kunt dan pas vanaf je 18e verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen doen om weer aan een rijbewijs te komen. Daarnaast kun je een boete van € 140,- krijgen.

Mag de coach op de achterbank plaatsnemen?

Nee, de coach mag alleen plaatsnemen op de bijrijdersstoel.

Wat gebeurt er als mijn ouders* geen coach willen zijn?

Jij mag zelf kiezen wie je als coach opgeeft. Willen je ouders* geen coach zijn? Dan moet je op zoek naar iemand anders die voldoet aan de eisen die aan een coach worden gesteld.

* Wanneer er in de tekst ouders wordt genoemd, wordt hiermee bedoeld: een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger van de jongere.
Wat moet ik doen als ik een nieuwe coach op mijn begeleiderspas wil zetten?

Wanneer je een nieuwe coach op je pas wil zetten, moet je een nieuwe begeleiderspas aanvragen. Dat kan via deze website en kost €25,-.