SWOV

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. De komende jaren zal de SWOV het project 2toDrive in Nederland evalueren en het ministerie van IenM hierover adviseren.

Logo SWOV

Het is de taak van de SWOV om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Deze kennis is openbaar en beschikbaar op de website. De SWOV is betrokken bij 2toDrive door de kennis die zij heeft verzameld over de effectiviteit van een rijbewijsfase met begeleid rijden in het buitenland (zie de Factsheet Begeleid Rijden). De komende jaren zal de SWOV het project 2toDrive in Nederland evalueren en het ministerie van IenM hierover adviseren.