Stichting TeamAlert

Deze website is een initiatief van stichting TeamAlert. TeamAlert organiseert educatieve projecten en voorlichtingscampagnes en adviseert daarnaast over jongerencommunicatie op het gebied van verkeersveiligheid, gezondheid en geldzaken.

Stichting TeamAlert
Jongeren vormen al jaren een schrikbarend grote risicogroep als het gaat om verkeersveiligheid. In het jaar 2000 besloot toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos, dat het tijd was om daar iets aan te doen. Ze gaf vijf creatieve jongeren de opdracht om een campagne te bedenken die het thema verkeersveiligheid bij leeftijdsgenoten onder de aandacht moest brengen. Het doel: het aantal jonge verkeersslachtoffers in Nederland terugdringen. Niet veel later wordt TeamAlert geboren, een collectief met een eigen stijl van communiceren: origineel en een tikkeltje brutaal.

In 2003 wordt TeamAlert officieel een zelfstandige stichting. De vijf jongeren geloven in de kracht van de impact die jongeren op elkaar uitoefenen. Vanuit die visie ontstaan verschillende succesvolle acties, educatieve projecten en originele campagnes. In de jaren daarop groeit TeamAlert snel: steeds meer jongeren worden een-op-een bereikt volgens het peer-to-peer principe. Daarnaast vergroot TeamAlert het effect van de projecten door deze uit te breiden met wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Een unieke benadering waarmee TeamAlert zelfs een internationale prijs heeft gewonnen.

TeamAlert is blij met deze erkenning, maar gaat niet achteroverleunen. De organisatie is jong en zit vol met ambities. Daarom zet TeamAlert haar expertise sinds 2015 ook in op andere maatschappelijke thema’s, zoals gezonde leefstijl en slim omgaan met geld. Hierdoor blijft de organisatie grote stappen maken en wordt TeamAlert meer en meer dé kennispartner op het gebied van jongeren voor overheden en het bedrijfsleven. TeamAlert durft nieuwe wegen te verkennen en weet dat het werk niet stopt bij verkeersveiligheid. De projecten van TeamAlert zijn raak. Het bereiken van jongeren met onderwerpen waar ze niet elke dag bij stilstaan zit het ons DNA. En daar is de organisatie trots op!