RDW

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. De RDW zorgt er samen met CBR en gemeenten voor dat het mogelijk is dat 17-jarigen een rijbewijs kunnen aanvragen. Daarnaast zorgt de RDW voor de afgifte van de begeleiderspas.


Het verstrekken van informatie uit de registers die de RDW beheert aan andere partijen hoort hierbij. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept hij voorwaarden ter voorkoming van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond voert de RDW overleg in EU- en ECE-verband, speelt hij een belangrijke rol in de internationale informatie-uitwisseling en adviseert hij belanghebbenden.