Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De overheid komt met maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het begeleid rijden experiment 2toDrive is een van deze maatregelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving.

Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving op het gebied van het rijbewijs. De minister van IenW is samen met haar collega van Veiligheid en Justitie, die verantwoordelijkheid draagt voor verkeershandhaving, eindverantwoordelijk voor het verloop van het experiment. Beide ministers willen bezien of 2toDrive in de huidige opzet een aantoonbaar positief effect op de verkeersveiligheid van jonge, beginnende automobilisten heeft. Zij voeren na vier jaar een tussentijdse evaluatie uit om te bezien of dit daadwerkelijk zo is en zullen na zes jaar besluiten over omzetting van de experimentele status in een definitieve status.