Wie zit er achter 2toDrive?

Om het project 2toDrive te realiseren werkt TeamAlert samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de RDW, het CBR en de SWOV. Op deze pagina kun je lezen wat de rol is van deze partijen bij 2toDrive.

 

Stichting TeamAlert

Deze website is een initiatief van stichting TeamAlert, dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. TeamAlert organiseert educatieve projecten en voorlichtingscampagnes en adviseert daarnaast over jongerencommunicatie op het gebied van verkeersveiligheid.
Lees meer »

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De overheid komt met maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het begeleid rijden experiment 2toDrive is een van deze maatregelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving.
Lees meer »

 

RDW

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. De RDW zorgt er samen met CBR en gemeenten voor dat het mogelijk is dat 17-jarigen een rijbewijs kunnen aanvragen. Daarnaast zorgt de RDW voor de afgifte van de begeleiderspas.
Lees meer »

 

CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt alle examens af voor 2toDrive. Hierbij gaat het maandelijks om zo’n 8.000 theorie-examens, 3.000 praktijkexamens en 1.000 tussentijdse toetsen. Voor je theorie-examen heb je de keuze uit 30 examencentra, verspreid over het land. Voor je praktijkexamen en tussentijdse toets kun je terecht op maar liefst 55 plaatsen.
Lees meer »

 

SWOV

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. De komende jaren zal de SWOV het project 2toDrive in Nederland evalueren en het ministerie van IenW hierover adviseren.
Lees meer »