Aanmelden als coach

Om mee te doen aan 2toDrive heeft de jonge bestuurder een begeleiderspas nodig. Op deze pas staan alle gegevens van de jonge bestuurder en de coaches (minimaal 1 en maximaal 5). De coaches melden zich eerst aan. Voor het inloggen gebruikt de coach zijn eigen DigiD.  Na het inloggen vult de coach het BSN nummer van de jongere in. De RDW controleert alle gegevens en of de coach aan alle voorwaarden voldoet. De coach krijgt via de e-mail bericht wanneer zijn aanvraag is goedgekeurd.

Aanmelden als coach

2toDriver en Coach

Voorwaarden aan de coach

Een 2toDrive coach:

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personen autorijbewijs;
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP);
  • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad; 
  • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad; 
  • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid; 
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden; 
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen. 

Uitzondering: WRM-pas
Heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) dan hoeft deze niet minstens 5 jaar een rijbewijs in bezit te hebben of 27 jaar te zijn.

Buitenlands rijbewijs
Heeft een coach een buitenlands (EU) rijbewijs? Dan kun je de aanvraag voor een begeleiderspas alleen schriftelijk doen. Meer hierover lees je hieronder.

Schriftelijk aanmelden als coach

Om je aan te melden als coach, is het van belang dat de jonge bestuurder en alle coaches, zich kunnen aanmelden via DigiD. Als één van deze personen niet beschikt over een DigiD account, moet het gehele aanvraagproces voor de begeleiderspas via een aanvraagformulier ingediend worden. Het aanvraagformulier voor de begeleiderspas downloaden.

Vragen

Voor vragen over het aanmelden als coach of de begeleiderspas, kun je contact opnemen met de RDW via begeleiderspas@rdw.nl of 0900-0739. Nog geen DigiD? Vraag hier een DigiD account aan.