Top 5 veelgestelde vragen

Wat is de rol van de coach?

Nadat de jongere het rijbewijs heeft behaald, begint het begeleid rijden samen met de coach. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft. De coach heeft al minimaal 5 jaar rijervaring en kan deze kennis en ervaring met de jongere delen. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere naar verwachting een betere weggebruiker.

Ik wil me aanmelden als coach, hoe werkt dat?

Vanaf het moment dat de jongere 16,5 jaar is, kan hij/zij de begeleiderspas aanvragen. Voordat de jongere zijn/haar begeleiderspas kan aanvragen, moet de coach zich registreren via digiD, dat kan via (deze pagina). Nadat de coach zich heeft geregistreerd, kan de jongere de begeleiderspas aanvragen via deze pagina. De jongere kan minimaal 1 en maximaal 5 coaches op zijn/haar begeleiderspas zetten. Het aanvragen van de begeleiderspas duurt ongeveer 10 werkdagen.

Aan welke eisen moet een coach voldoen?

Een coach:

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.
Geldt 2toDrive ook in het buitenland?

Nee, een jongere van 17 jaar die onder begeleiding rijdt mag niet in het buitenland rijden. Vanaf zijn 18e jaar is het rijbewijs ook in het buitenland geldig.

Moet ik de auto extra verzekeren als ik meedoe met 2toDrive en hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Nee, de auto hoeft niet extra verzekerd te worden. Iedere auto moet sowieso verzekerd zijn. Bekijk voor de zekerheid de polisvoorwaarden van de verzekering. Wanneer een jongere een overtreding begaat of ongeluk krijgt, dan is dit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en niet die van de coach. Als een jongere een ongeluk krijgt gedurende 2toDrive gelden er dezelfde regels als voor iedere andere automobilist.